Algoritma Şeması

Elektroniğin Temeli: Algoritma Nedir ?

Algoritma, mantık demektir. Bir yazılıma başlamadan önce kurulan mantık şemasıdır. Amacı, bir problemi, tasarıyı, projeyi yapmadan önce o projenin en doğru ve kontrollü şekilde yapılmasını sağlamaktır.

Algoritma Şeması
Algoritma Şeması

Tarih

İlk olarak, Harezmi tarafından “Hisab el-cebir ve el-mukabala” kitabında sunulmuştur. Sözcüğü de Harezmi’nin algoritmaya koyduğu ismin Avrupalılarca telaffuzundan doğmuştur.

Algoritma Örneği

Algoritmalar daha kolay anlaşılması açısından akış şemaları kullanılarak yapılabilirler. Aşağıda kullanıcının girdiği dört sayının ortalamasını bulan yazılımın algoritması bulunmaktadır. Eğer incelerseniz algoritma hakkında az çok fikir sahibi olabilirsiniz.

A0 --> Başla
A1 --> Sayaç=0 (Sayaç'ın ilk sayısı 0 olarak başlar.)
A2 --> Sayı=? : T=T+Sayı (Sayıyı giriniz. T'ye sayıyı ekle ve T'yi göster.)
A3 --> Sayaç=Sayaç+1 (Sayaç'a 1 ekle ve sayacı göster.)
A4 --> Sayaç<4 ise A2'ye git. (Eğer sayaç 4'ten küçükse Adım 2'ye git.)
A5 --> O=T/4 (Ortalama için T değerini 4'e böl)
A6 --> O'yu göster. (Ortalamayı göster.)
A7 --> Dur

//Wikipedi

Algoritmanın çeşitli türleri mevcuttur. Sadece yazılım alanında bulunmazlar yani; biyoloji, kimya, fizik, matematik alanlarında da problem çözümleri için yer alırlar.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTurkish
Powered by TranslatePress