diligent small girl drawing on paper in light living room at home

Bloom Taksonomisi ve Katmanları

Eğitim, öğrencilerin bilgiye erişme, düşünme yeteneklerini geliştirme ve bu bilgiyi kullanma sürecini kapsayan önemli bir süreçtir. Eğitimciler, öğrencilerin düşünme becerilerini nasıl geliştirebileceğini ve öğrenme sürecini en etkili şekilde nasıl yönlendirebileceğini düşünürken, Bloom’un Taksonomisi bu konuda bir rehber görevi görür. Bu yazıda, Bloom’un Taksonomisi’nin her bir aşamasını inceleyerek, her aşama için örnekler sunacağım.

Hatırlama Aşaması:

Hatırlama aşaması, öğrencilerin bilgiyi hatırlama ve tanıma düzeyinde işledikleri bir aşamadır. Öğrencilere, daha önce öğrendikleri bilgileri hatırlamaları için fırsat verir. Örneğin, matematik dersinde bir öğrenciye, öğretmenin sorduğu bir problemi hızlıca hatırlatması istenebilir.

Kavrama Aşaması:

Kavrama aşaması, öğrencilerin bilgiyi anlama ve ilişkilendirme düzeyinde işledikleri aşamadır. Öğrencilere, farklı bilgileri bağdaştırma ve ilişkilendirme fırsatı sunulur. Örneğin, tarihsel olaylar arasındaki ilişkiyi kitaplara bakmadan çıkarabilme yeteneğini geliştirmek için öğrencilere iki farklı olayı karşılaştırmaları istenebilir.

Uygulama Aşaması:

Uygulama aşaması, öğrencilerin bilgiyi somut bir eyleme dönüştürme yeteneği kazandıkları aşamadır. Bu aşamada, öğrencilere pratik beceriler kazandırma fırsatı sunulur. Örneğin, bir öğrenciye, satın aldığı Arduino Seti’ndeki projeleri kitapçığa bakmadan yapabilme görevi verilebilir.

Analiz Aşaması:

Analiz aşaması, öğrencilerin bilgiyi ayrıntılı bir şekilde inceleme ve farklı açılardan değerlendirme yeteneğini geliştirdikleri aşamadır. Öğrencilere, bilgiyi parçalara ayırma ve farklı yorumlama yeteneklerini geliştirmek için farklı tarihsel olaylar arasındaki ilişkileri inceleme görevi verilebilir.

Değerlendirme / Sentez Aşaması:

Değerlendirme/sentez aşaması, öğrencilerin bilgiyi yeni bir şekilde sentezleme ve yaratıcı düşünme yeteneğini geliştirdikleri aşamadır. Bu aşamada, öğrencilere problem çözme yetenekleri kazandırılır ve öğrenilen bilgiyi yeni ve faydalı bir şekilde kullanma fırsatı sunulur. Örneğin, öğrencilere eğitim sistemindeki sorunları araştırarak yeni çözüm önerileri sunmaları istenebilir.

Yaratma Aşaması:

Yaratma aşaması, öğrencilerin özgün ve yaratıcı projeler geliştirmeleri için en üst düzeyde düşünme becerilerini kullanmalarına fırsat tanır. Öğrencilere, öğrendikleri algoritma ve programlama dillerini kullanarak özgün bir mobil oyun geliştirmeleri gibi yaratıcı görevler verilebilir.

Bloom’un Taksonomisi, öğrencilere farklı düşünme seviyelerini geliştirme fırsatı sunar ve eğitimcilerin öğrencilerin öğrenme süreçlerini daha etkili bir şekilde yönlendirmelerine yardımcı olur. Bu aşamalar, öğrencilerin bilgiyi daha derinlemesine anlamalarına ve uygulamalarına yardımcı olur, böylece daha iyi öğrenme ve daha iyi bir eğitim deneyimi sağlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir